Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Een ezeIsrugboog of accoladeboog is een ingezwenkte spitsboog, die dubbel gebogen is; veel voorkomend in de late gotiek.


Zie kerk:


Ezelsrugboog

Ezelsrugboog

#

#